הרב יונתן פיינטוך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך שתי אגדות בפתח הפרק השני – חלק א הפרק השני בַּמסכת סוטֶה, למעשה, מהנושא הספציפי של עבודת יום הכיפורים ועוסק בעניינים כלליים השייכים לעבודות המאפיינות כל יום בבית המקדש, אשר התרחשו, כמובן, גם ביום הכיפורים. הפרק פותח בפתיחת יום העבודה במקדש, אשר בה מחלקים את עבודות היום בין הכהנים. המשנה מספרת על התפתחות של שני שלבים באופן חלוקת העבודה הראשונה – תרומת הדשן. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך שתי אגדות בפתח הפרק השני – חלק ב שתי אגדות בפתח הפרק השני – חלק ב שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך 22:22 – 22:56 - המסגרת האגדית של פרק ג בשיעור הנוכחי אנחנו עוברים לפרק השלישי במסכת. שיעור זה יעסוק בקטעים אגדיים המצויים בתחילת הפרק ובסופו, ובקשר ביניהם. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת האבות בפתיחת הפרק השלישי בשיעור זה נעסוק בקטע אגדי קצר המובא בפתיחת הפרק. המשנה בראש הפרק השלישי דנה, כזכור מהשיעורים הקודמים, בהכרזה על תחילת היום אשר מאפשרת להתחיל את עבודות היום במקדש. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת עני עשיר ורשע – חלק א' האגדתא שנעסוק בה בשני השיעורים הקרובים מצויה בלבו של הפרק השלישי (לה ע"ב). המשנה, שעליה מופיעה הסוגיה עוסקת בבגדי הלבן אותם לובש הכהן הגדול ביום הכיפורים ובשווים. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת עני עשיר ורשע – חלק ב' אגדת עני עשיר ורשע – חלק ב' שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך המסורות האגדיות על שמעון הצדיק במסכת יומא – חלק א האגדה הבאה במסכת לאחר אגדת 'העני, העשיר והרשע' שעסקנו בה בשיעורים הקודמים עוסקת בכהן הגדול שמעון הצדיק, אחד הכוהנים הגדולים המפורסמים מימי הבית השני. בשיעורים הקרובים נעסוק, אפוא, בשתי המסורות האגדיות על שמעון הצדיק המופיעות במסכת יומא: א. המסורת המופיעה בדף לט ע"א, אשר מעמתת בין ימי שמעון הצדיק לימים שאחריו, ואף מביאה סיפור אודות ימיו האחרונים של שמעון הצדיק. ב. המסורת המופיעה בדף סט ע"א אודות סיפור המפגש בין שמעון הצדיק לאלכסנדר מוקדון. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך המסורות האגדיות על שמעון הצדיק במסכת יומא – חלק ב המסורות האגדיות על שמעון הצדיק במסכת יומא – חלק ב שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדות שמעון הצדיק חלק ג אגדות שמעון הצדיק חלק ג שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך שעירי יום הכיפורים – חלק א אחד החלקים המרכזיים בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים הוא עבודת שני השעירים, הכוללת את הגורל, הקרבת השעיר האחד לה', ושילוח השעיר השני לעזאזל. הציווי על עבודות אלה הינו חלק מרכזי מפרשת סדר העבודה. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך שעירי יום הכיפורים – חלק ב שעירי יום הכיפורים – חלק ב שיעורים במסכת יומא באגדה

עמודים