פרופ' שאול שטמפפר
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' שאול שטמפפר פלפול קנייני תורה