אלעזר נחשון
מרצה כותרת תקציר סידרה
אלעזר נחשון במיעוט התענוג שיעור זה יעסוק במידה `במיעוט תענוג`, ויציג ארבע פרשנויות בנושא: שלוש מהן ממוקמות על הסקאלה של רמת המיעוט הנדרשת, והרביעית טוענת שיש להגיע לרמה של חוסר עניין בתענוג. כמו כן, השיעור יעסוק גם בפסקי ההלכה הרלוונטיים, ויבדוק מהי שיטות הפוסקים בשאלת מיעוט התענוג. קנייני תורה