הרב ד"ר יעקב נגן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ד"ר יעקב נגן במשנה שיעור זה יעסוק במידה `במשנה`. ללימוד המשנה יש יתרונות רבים, אך לימוד נכון שלה דורש הכרה של כלים ספרותיים שונים, העוזרים להבין את משמעותה. השיעור יציג כמה מן הכלים הללו,  ולאחר מכן ידגים כיצד הם עוזרים להבין את המשנה `כל מצוות האב על הבן...` (קידושין, פרק א', משנה ז). קנייני תורה
הרב ד"ר יעקב נגן 05: גילוי אליהו במשנת קידושין