הרב ד"ר יעקב נגן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ד"ר יעקב נגן "ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו" - שתי בחינות בערי מקלט שתי בחינות בערי מקלט 01- פרשת השבוע
הרב ד"ר יעקב נגן במשנה שיעור זה יעסוק במידה `במשנה`. ללימוד המשנה יש יתרונות רבים, אך לימוד נכון שלה דורש הכרה של כלים ספרותיים שונים, העוזרים להבין את משמעותה. השיעור יציג כמה מן הכלים הללו,  ולאחר מכן ידגים כיצד הם עוזרים להבין את המשנה `כל מצוות האב על הבן...` (קידושין, פרק א', משנה ז). קנייני תורה
הרב ד"ר יעקב נגן איחוד הלכה ומחשבה במצוות סוכה
הרב ד"ר יעקב נגן 05: גילוי אליהו במשנת קידושין