הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו אמירה לגוי תוכנית הלכה