הרב דוד עצמון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד עצמון השמח בחלקו בשיעור זה נעסוק במידה `השמח בחלקו`. בראשית השיעור נבדוק את המידה הכללית של `השמח בחלקו`, תוך ישום הדבר למידה פרטית של של קניין תורה. לאחר מכן נציין פרשנויות שרואות במידה זו של קנייני תורה מידה נפרדת ושונה מן המידה הכללית של `השמח בחלקו`. קנייני תורה