ד"ר טובה גנזל
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר טובה גנזל פרקים ל"ח-ל"ט: נבואת יחזקאל על גוג מארץ המגוג פרקים ל"ח-ל"ט מתארים את מלחמת ה' בגוג מארץ המגוג. מלבד מפלתו של גוג ואופן מלחמת ה' בו, מתוארים גם עצמת כוחו המיוחדת וקידוש ה' שיתרחש כתוצאה מתבוסתו. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: מקדש וכבוד ה' בתוכו (מ', א- מ"ג ט) הפרקים האחרונים בספר יחזקאל עוסקים בחזון למקדש העתידי. פרקים אלה עשירים בפרטים רבים לגבי תכנית הבית, הקרבנות, שטחי הנחלות ועוד ועליהם נעמוד כאן. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: רב הנסתר על הנגלה (מ"ג, י – מ"ד, לא) בשיעור שלפנינו נעסוק בעיקר במקומו של העם בחזון המקדש העתידי של יחזקאל, ולאחר מכן בטקסי ההיטהרות של המזבח והמקדש. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל סיום הספר: פרקים מ"ה-מ"ח בשיעור זה נעמוד על הדגשת הנביא בצורך בהנהגה של משפט וצדקה על מנת למנוע את עושק העם ולבסוף במעין היוצא מבית ה' ובחלוקת הנחלות העתידית. 10 - עיונים ביחזקאל

עמודים