ד"ר טובה גנזל
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר טובה גנזל רקע היסטורי ומבוא כפתיחה לספר יחזקאל, השיעור עוסק ברקע ההיסטורי לנבואות בספר, ונותן תיאור כללי של מהלך הספר. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשה מרכבה ומסעות כבוד ה' 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל שליחותו הנבואית של יחזקאל נראה כי מעמד ההקדשה של יחזקאל מתבצע באמצעות אכילת המגילה, אך זו מרמזת על הקושי שבנבואתו של יחזקאל לעומת נביאים אחרים. בנוסף, הנביא מתואר כצופה הן בפרק ג' והן בפרק לג. נעמוד על ההבדלים בין שתי הנבואות, ואיך הן משקפות את משמעות שליחותו של יחזקאל.` 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (א) שלא כמו נביאים אחרים, יחזקאל מצווה בראשית תקופת נבואתו לשתוק, ולאחר מכן פותח במעשים סמליים. ננסה להסביר את אופיה המיוחד של הנבואה לאור אופיו של העם שמקבל את הנבואה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (ב) סיום המעשים הסמליים מלווה בנבואת פורענות קשה שהיא הנמשל למעשים שנעשו לפניה. הנביא מתאר כאן את חומרת מעשי העם, ואת העונש הקשה שצפוי להם בגללם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל על מה חרבה הארץ? הפסוקים בפרק ו' מתייחסים לחטאי ישראל בשמות שונים. מתוך עיון טרמינולוגי (מתוך השוואה לפסוקים בספר ויקרא ובספר דברים) בשמות הללו, ננסה להבין את כוונתו המדויקת של הנביא. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל בא הקץ! בפני יחזקאל עומד האתגר לשכנע את יושבי ירושלים ואת הגולים כי החורבן קרוב, ומאידך כי גלות יהויכין אינה מבשרת את ניתוקם מעם ישראל. נדון בסיבות לקשיים אלו, ובאמצעים בהם יחזקאל משתמש על מנת לשכנע את העם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשי העם במקדש פרק ח' מתאר את המראה שראה יחזקאל בירושלים. בתחילת המראה, מתוארת העבודה הזרה שקיימת במקדש. נראה כי התיאורים בהם משתמש יחזקאל רומזים לפסוקים בפרק ד' בספר דברים, כדי להקביל אליהם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל עזיבת כבוד ה' את המקדש בהמשך המראה שרואה יחזקאל בירושלים, אנחנו עדים להריגתם של כל עובדי העבודה הזרה בעיר, ולעזיבת כבוד ה' את המקדש. עם זאת, המראה נחתם במילות נחמה על אודות תקומתה לעתיד של יהודה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל צדקיהו (י"ב, א-כ; פרק י"ז) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל סופם של מלכי יהודה (י"ט) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל נבואה ונביאים (י"ב, כא - י"ד, יא) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל 'וידעתם כי לא חנם עשיתי' (י"ד, יב-כג) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מְמַשֵּׁל מְשָׁלִים הוּא 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל הַנֶּפֶשׁ הַחֹטֵאת הִיא תָמוּת (פרק י"ח) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תּוֹעֲבֹת אֲבוֹתָם (כ', א-כט) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תחילת הסוף – חרב ה' בידי מלך בבל 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חורבן העיר (כ"ב – כ"ד, יד) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל נבואות יחזקאל על הגויים- (פרקים כ"ה-ל"ב, חלק א) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל פרקים כה-לב נבואות יחזקאל על הגויים (2) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל העם, הנביא וה' – בתגובה לחורבן 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל העדפתו הנצחית של ה' את ישראל על פני אדום (לה – לו, טו) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל 23 – תיאור טהרת העם ביחזקאל (ל"ו) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תקומתו של העם (סוף פרק ל"ו, ותחילת פרק ל"ז) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל עתידה של ממלכת ישראל (ל"ז, טו-כה) 10 - עיונים ביחזקאל

עמודים