הרב עמיחי שהם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמיחי שהם משיחת דוד גם לאחר הדחתו של שאול, שמואל המשיך לאהוב אותו ולהצטער על כשלונו. הדבר מתבטא ביחסו של שמואל לשאול, בהליך בחירתו בדוד ובאופן משיחתו למלך. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם הגובה לא קובע כיצד ניצח דוד את גוליית? מה מסמל ניצחון זה על אופי מלכותו של דוד, ועל ההבדל בינו לבין שאול? 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם מגילות נבואיות הסתירות בספר שמואל מוסברות על ידי בניית ספר שמואל משלושה מגילות או בגלל הרצון להציג את דמותו המורכבת של דוד 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם דוד וגוליית - סתירות ופירוקן הסתירות בספר שמואל מוסברות על ידי בניית ספר שמואל משלושה מגילות או בגלל הרצון להציג את דמותו המורכבת של דוד 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם זה עולה וזה יורד 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם דוד הנרדף 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם בדידות סבוכה 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם אצילות ומנהיגות 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם מלכות שאול: ה'מכה בפטיש' 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם ספר יהושע כהמשך לחמשת חומשי התורה הגמרא קובעת שאלמלא חטאו ישראל, היו מקבלים רק את חמשת חומשי התורה ואת ספר יהושע. ואכן, מפסוקים רבים בספר עולה שספר יהושע הוא המשך ישיר של חמשת חומשי התורה. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם המרגלים ששלח יהושע האם שליחת המרגלים ליריחו הייתה צעד חיובי או שלילי? מחד - לכאורה שליחותם לא הועילה דבר לכיבוש הארץ, והגיבורה היא דווקא רחב הזונה; מאידך - קשה להתעלם מההקבלה שבין מרגלים אלו לבין המרגלים ששלח משה, ומראיית מרגלי יהושע כתיקון למרגלי דור המדבר. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם מיהושע לשופטים בניגוד למצופה מסוף ספר יהושע, תקופת השופטים מתאפיינת בהתפרקות טוטאלית של כל המערכות בעם ישראל. הדבר מתבטא במיוחד בתחילת ספר שופטים ובסופו, אך מבטא את אופיו של הספר כולו. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם השופטים הקטנים בין שלל השופטים הגדולים, שעליהם מספר הספר בהרחבה, יש גם כמה שופטים קטנים, שכמעט שלא מסופר עליהם דבר. חשיבותם של שופטים אלו היא במילוי התמונה הגיאוגרפית של השופטים, וכן בחשיפת תקופות השקט והרצף השלטוני שאפיינו את הימים שאחרי השופטים הגדולים. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם בין שמואל לשופטים קיימת הקבלה רחבה בין שמואל לבין שמשון, אך דווקא הקבלה זו מלמדת על השוני העמוק ביניהם, המבטא את ההבדל שבין ספר שופטים לבין ספר שמואל. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם מלכים ב, ד - מדוע מת הילד? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים

עמודים