הרב דניאל וולף

הרב דניאל וולף נולד בארצות-הברית, והצטרף כתלמיד לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה אוניברסיטה וסיים שם תואר B.A במתמטיקה. לאחר מכן, למד ניתוח מערכות ב New York Polytechnic Institute, ובשנת תשמ"ג הוא שב ללמד בישיבת הר עציון. כיום הרב דניאל וולף מעביר שיעורים ומדריך בכולל הגבוה בשיתוף עם הרה"ג אהרן ליכטנשטיין. הוא גם מעביר שיעורים לקבוצות מזדמנות של תלמידים, לרוב בסדר קדשים טהרות. הישיבה הוציאה שני ספרים המכיל שיעוריו על סוגיות מרכזיות בסדר טהרות ונשים. הוא התמחה בנושאים וסדרים שאינם כלולים בסדר הלימוד הרגיל של ישיבות, במיוחד בסדר טהרות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל וולף ולא המגיס לבו בתלמודו בשיעור זה נעסוק במידה `לא מגיס לבו בתלמודו`, ונעסוק במתח שבין החשיבות של החידוש בלימוד, שבלעדיו לא תהיה התקדמות בלימוד, לבין הצורך בביקורת עצמית וריסון של השאיפה לחדש.   קנייני תורה
הרב דניאל וולף 12: "צורכי עמך מרובים, ודעתם קצרה" - תגובה למאמרו של הרב ליכטנשטיין