הרב דניאל וולף

הרב דניאל וולף נולד בארצות-הברית, והצטרף כתלמיד לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה אוניברסיטה וסיים שם תואר B.A במתמטיקה. לאחר מכן, למד ניתוח מערכות ב New York Polytechnic Institute, ובשנת תשמ"ג הוא שב ללמד בישיבת הר עציון. כיום הרב דניאל וולף מעביר שיעורים ומדריך בכולל הגבוה בשיתוף עם הרה"ג אהרן ליכטנשטיין. הוא גם מעביר שיעורים לקבוצות מזדמנות של תלמידים, לרוב בסדר קדשים טהרות. הישיבה הוציאה שני ספרים המכיל שיעוריו על סוגיות מרכזיות בסדר טהרות ונשים. הוא התמחה בנושאים וסדרים שאינם כלולים בסדר הלימוד הרגיל של ישיבות, במיוחד בסדר טהרות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 21: טיסת כהנים מעל קברים בתקופה האחרונה עלה נושא טיסת כהנים מעל קברים לדיון פומבי, ו'פתרון' אחד במיוחד זכה לפרסום באמצעי התקשורת. מדובר בכהנים שבעקבות התייעצות עם רבניהם התעטפו בשקיות תוך כדי הטיסה על מנת להתכסות ב'צמיד פתיל' ולא להיטמא. המאמר שלפנינו יסביר את הנקודות ההלכתיות המעורבות בשאלה ויסקור פתרונות חלופיים לבעיה זו.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 22: ביקורי כהנים במחנות ההשמדה יש להתיר הגעה לרוב רובם של המקומות, בצירוף כמה סייגים במספר מקומות מסוימים ומוגדרים, בלא שיהיה צורך למנוע כהנים מלבקר ולסייר ברוב האתרים האלו.
הרב דניאל וולף מנחה טהורה 23: מפתחות מפתח נושאים, מפתח התנ"ך, מפתח המדרשים, מפתח הש"ס ומפרשיו, מפתח הרמב"ם ומפרשיו, ומפתח כללי
הרב דניאל וולף הכובש שלושה כבשים המאמר מבאר את משנת "הכובש שלושה כבשים" ממסכת שביעית. הרב דני בוחן את שיטות הראשונים, גולש לעיסוק קצר באיסור והיתר, ושב לסברות התנאים במשנה.
הרב דניאל וולף 12: "צורכי עמך מרובים, ודעתם קצרה" - תגובה למאמרו של הרב ליכטנשטיין

עמודים