הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ פסחים עב ב דף יומי פסחים
הרב אביהוד שורץ פסחים עג-כ''ז אלול דף יומי פסחים
הרב אביהוד שורץ פסחים דף עד-כ''ח אלול דף יומי פסחים
הרב אביהוד שורץ פסחים פ-ד' אלול דף יומי פסחים
הרב אביהוד שורץ פסחים פ-ד' תשרי דף יומי פסחים
הרב אביהוד שורץ פסחים פא.-ה' תשרי דף יומי פסחים
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 01, איסורי עבודה זרה פתיחה לסידרה - מבוא להלכות עבודה זרה, ודיון במהותו של איסור הנאה מעבודה זרה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 02, "ובחוקותיהם לא תלכו" "ובחוקותיהם לא תלכו" - מהי "הליכה", ובאילו "חוקות" מדובר? עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 03, איסורי תמונות, צלמים וסמלים התורה אסרה לייצר דמויות וסמלים שונים אף שלא למטרות עבודה זרה. מה כלול באיסור זה? מה דין תמונות? ומה דין בובות משחק לילדים? עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 04, הקפת פאת הראש סמוך לאיסורי עבודה זרה עוסק השולחן ערוך באיסור הקפת פאת הראש. מה טעמו של איסור זה? היכן היא הפאה וכיצד בדיוק נאסרה הקפתה? עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 06, איסור כתובת קעקע נדון באיסור לכתוב כתובת קעקע בגוף - טעמו, גדריו ההלכתיים, והיתרים שונים שהוצעו לצורך "קעקועים רפואיים" עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 07, כיבוד אב ואם חלק א יסודות המצוה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 05, איסור השחתת הזקן נדון באיסור השחתת הזקן בתער, ובמחלוקת הנרחבת בעניין מכונות הגילוח למיניהן עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 11, מצות כתיבת ספר תורה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 13, מהלכות כתיבת סת"ם עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 14, הגהת סת"ם - אנושית וממוחשבת, ומקומו של המחשב בבירור ההלכתי עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 09, כיבוד אב ואם חלק ג' גבולות המצוה, וטיפול בהורים מבוגרים עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 10, מצות שילוח הקן עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 12, מכירת ספר תורה והלכותיה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 08, כיבוד אב ואם חלק ב' חובת הציות להורים עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ הכנה לימים הנוראים - סוגיות הלכתיות בענייני דיומא 1 מצות שופר - תקיעה ושמיעה קש"ת - הכנה לימים הנוראים
הרב אביהוד שורץ הכנה לימים הנוראים - סוגיות הלכתיות בענייני דיומא 2 מצות שופר, המשך: היחס בין התקיעות לבין התפילות המיוחדות, מלכויות, זכרונות ושופרות קש"ת - הכנה לימים הנוראים
הרב אביהוד שורץ הכנה לימים הנוראים - סוגיות הלכתיות בענייני דיומא 3 ארבע התוספות המיוחדות בתפילות ימים הנוראים - תוספות החיים קש"ת - הכנה לימים הנוראים
הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #20 נסיעה בשבת לחיזוק מוראל הלוחמים קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #21 גדרם ההלכתי של אימונים. השיעור עוסק בנסיעה בשבת לצורך העלאת מורל הלוחמים. סוגיה זו מבוססת על דיונם של הרב גד נבון והרב גורן בנושא פינוי חללים בשבת. הרב נבון והרב גורן התירו לאסוף חללים בשבת, למרות איסורי התורה המפורטים בגמרא הכרוכים בפעולה זו, בשל מספר סיבות (הורדת מורל הלוחמים, עד רדתה ו'יתובי דעתא' של יולדת). קש"ת - הלכות צבא

עמודים