הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ הכנה לימים הנוראים - סוגיות הלכתיות בענייני דיומא 1 מצות שופר - תקיעה ושמיעה קש"ת - הכנה לימים הנוראים
הרב אביהוד שורץ הכנה לימים הנוראים - סוגיות הלכתיות בענייני דיומא 2 מצות שופר, המשך: היחס בין התקיעות לבין התפילות המיוחדות, מלכויות, זכרונות ושופרות קש"ת - הכנה לימים הנוראים
הרב אביהוד שורץ הכנה לימים הנוראים - סוגיות הלכתיות בענייני דיומא 3 ארבע התוספות המיוחדות בתפילות ימים הנוראים - תוספות החיים קש"ת - הכנה לימים הנוראים