הרב זאב וייטמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב זאב וייטמן 17: תקלה ברשות הרבים