ד"ר יעל ציגלר

ד"ר יעל ציגלר מלמדת תנ"ך לקהל הרחב במתן, מרצה במכללת הרצוג ובמדרשת מוריה. בעלת תואר שלישי בתנ"ך, מאוניברסיטת בר אילן ותואר ראשון, שטרן קולג', ניו יורק.

מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר יעל ציגלר אשת חיל אשת חיל 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר רות ונעמי: פתרון רות ונעמי: פתרון 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר בעז ופלוני אלמוני בעז ופלוני אלמוני 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר עניין הלכתי: השדה אשר לאלימלך עניין הלכתי: השדה אשר לאלימלך 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר הקמת שם המת: נישואי ייבום הקמת שם המת: נישואי ייבום 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר מגילת רות ונישואי ייבום מגילת רות ונישואי ייבום 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר בועז: אם נעלו של הגואל מתאימה... בועז: אם נעלו של הגואל מתאימה... 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר גאולה, קנין וברכות גאולה, קנין וברכות 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר ברכה לשני הבתים, רחל ולאה ברכה לשני הבתים, רחל ולאה 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר הילד של נעמי והמעבר למלוכה הילד של נעמי והמעבר למלוכה 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר הסיפור ההרמוני, חלק א' – מקבילות לשוניות הסיפור ההרמוני, חלק א' – מקבילות לשוניות 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר הסיפור ההרמוני, חלק ב' – מעשה וגמול הסיפור ההרמוני, חלק ב' – מעשה וגמול 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר מתודולוגיה והערות סיכום מתודולוגיה והערות סיכום 16 - מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר סיכום ספר שופוטים תוכנית תנך
ד"ר יעל ציגלר הפרקים האוטוביוגרפיים בירמיהו תוכנית תנך
ד"ר יעל ציגלר יפתח בדורו כשמואל בדורו תוכנית תנך

עמודים