הרב שמעון קליין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין מדוע שתקו החכמים? 'על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים'. נבקש להבין מי הוא 'ההוא גברא' שהחכמים יושבים בסעודתו, ומה פשר האנונימיות שלו? מה מקור השנאה העזה שלו לבר קמצא? מאיפה צמח איש כמו בר קמצא שבלי למצמץ זימן את חילות רומא אל ירושלים? בעקבות התשובות לשאלות אלו, נבקש מענה לשאלה: מדוע שתקו נוכח העוולה שנעשתה לבר קמצא? הצעה לקריאה באגדות החורבן.