הרב שמעון קליין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פסח: 'שאלות' בליל הסדר בעיון זה יובאו מקורות מן המשנה, התלמוד וההגדה, בהם ניתן לזהות יחס מיוחד שהיה לחכמים אל - שאילת שאלות. ננסה להבין, מהו מקומן בלילה זה? מהו מקומן בתהליכי למידה - בכלל? נבקש להן פשר ומשמעות. 01- פרשת השבוע