רבני ותלמידי הישיבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה רווחה כלכלית ודיני נזיקין בהלכה בבסיסה של כל חברה השואפת לחיים תקינים, ישנן תקנות חברתיות, חוקיות, שמטרתן לשמור על קיומה התקין של החברה ומהלך העניינים הסדיר בה.
רבני ותלמידי הישיבה "נשמה יתירה"
רבני ותלמידי הישיבה זאת תורת הנזיר באופיו של הנזיר דנו רבות המדרשים, הפרשנים והוגי הדעות לאורך הדורות. במסגרת מאמר זה ברצוני להציע שתי נקודות מבט על דמותו של הנזיר: הנזיר כדמות פרטית והנזיר כדמות כללית.
רבני ותלמידי הישיבה עבודת זר בבמה בזמן היתר הבמות יכול היה האינדיבידואל באשר הוא לבטא את רגשותיו הדתיים בצורה פולחנית כל אימת שהיה חפץ בכך, אך ברוך הוא וברוך שמו שציוונו ואסר עלינו לשחוט מחוץ להר שבו בחר לשכן את שמו הגדול. יתכן שתפישה פולחנית זו לא היתה אידיאלית, אך מהדיונים התנאיים והתלמודיים סביב גדריה ואופיה נלמדים עקרונות חשובים ביחס לעבודה בביתו שיבנה במהרה בימינו.
רבני ותלמידי הישיבה מצות כתיבת ספר תורה מוני המצוות מנו מצווה מיוחדת לכתוב ספר תורה. מהו גדרה של מצווה זו? האם היא נוהגת גם בימינו?
רבני ותלמידי הישיבה הפיוט 'צור משלו' כמוציא ידי חובה בברכת המזון הפיוט 'צור משלו' הינו פיוט קדום אשר הכה שורש בכל קהילות ישראל בארץ ובתפוצות. בימינו, מעטים מאוד הזמירונים בהם הפיוט לא מודפס.
רבני ותלמידי הישיבה כשכשה בזנבה הגמרא בבבא קמא כחלק מהדיון בנזקי הרגל, מביאה דיון על פרה שהזיקה בזנבה.
רבני ותלמידי הישיבה איסור "לא תאמץ את לבבך" וזיקתו למצוות הצדקה כתבה תורה בפרשת ראה: כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' א-להיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון (דברים ט"ו, ז) פרשייה זו עוסקת בדיני צדקה, להם מקדישה התורה מקום נרחב. ואכן, מוני המצוות מנו מצוות רבות הקשורות בצדקה, ואף הש"ס מלא בדברי אגדה המשבחים את נותן הצדקה, ומגנים את מי שאינו נוהג כך.
רבני ותלמידי הישיבה אם פונדקאית [1] - רצוי או מצוי? הרב צבי יניר
רבני ותלמידי הישיבה דחיית שעיר המשתלח הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת כָּל עֲוֹנֹתָם אֶל אֶרֶץ גְּזֵרָה וְשִׁלַּח אֶת הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּֽר: (ויקרא ט"ז כ"ב) הפסוק עוסק במצות שילוח השעיר אלא שמצינו פערים בין שני חלקיו.
רבני ותלמידי הישיבה "קיימו וקיבלו"
רבני ותלמידי הישיבה חובת מחיצה בבית הכנסת ובשמחות הרב צבי יניר
רבני ותלמידי הישיבה עבודת יום הכיפורים וספר בראשית מה פשר השעיר שנשלח לעזאזל? מהו הקשר בין שעיר זה לבין פרשת שחוטי חוץ, המובאת בסמוך?
רבני ותלמידי הישיבה חינוך התינוקות בארבע כוסות יהודה פלס
רבני ותלמידי הישיבה הלכה והומניזם - חובה וזכות
רבני ותלמידי הישיבה לחם משנה יקיר רוטנברג
רבני ותלמידי הישיבה ספיריטואליזם ויהדות - דרישה אל המתים בהלכה
רבני ותלמידי הישיבה הפקת רווחים כספיים ואישיים מעיסוק בתורה הרב שמואל דביר
רבני ותלמידי הישיבה בגדי קדש - לכבוד ולתפארת
רבני ותלמידי הישיבה זמנה של קריאת שמע
רבני ותלמידי הישיבה בגדי קדש - לכבוד ולתפארת - חלק ב'
רבני ותלמידי הישיבה "ועבד לוה לאיש מלוה" (משלי כ"ב, ז) - עיון בשמיטת כספים
רבני ותלמידי הישיבה קים ליה בדרבה מיניה
רבני ותלמידי הישיבה קים ליה בדרבה מיניה דין קים ליה בדרבה מיניה הינו דין מחודש, הדורש הסבר. מאמר זה מנסה לתת סברה לדין זה - הפוטר את החייב מיתה מלשלם על הנזק שעשה לחבירו. הוא מבחין בין שתי מערכות משפט שונות - הא-להית והארצית, אשר התורה מעדיפה את הראשונה על פני השניה, ולכן פוטרת את הנהרג מלשלם - הסבר שאינו עומד למבחן בבתי משפט בני זמנינו, שאינם מבוססים על יסודות אמונה בקב"ה - שופט כל הארץ.
רבני ותלמידי הישיבה מה אהבתי תורתך מתורתה ומדרכה של ישיבת הר עציון במלאות מ"ה שנים להיווסדה

עמודים