אסף בראון
מרצה כותרת תקציר סידרה
אסף בראון מחלוקות רב ושמואל בבבא-קמא סקירה כללית של מחלוקות רב ושמואל במסכת בבא קמא. המחבר שוזר את המחלוקות מתוך העמקה בשאלה האם "כולם מבורו למדנו" או "משורו למדנו", ומקשר זאת לסוגיות נוספות, עד שהוא חודר לשורש תפיסותיהם.