מאת
מדוע הסיבה לכך שנדרשת הרחקה בין זרעים ממינים שונים, וכיצד הדבר קשור ליסודות כלאי זרעים?
מאת
מדוע כלי חרס אינו מקבל טומאת מדרס, וכיצד הדבר משפיע על היקף הדין?
מאת
מדוע ספינה אינה מקבלת טומאה?
מאת
הרמב"ם הביא מקור מן התורה לטומאת עבודה זרה. כיצד הדבר מלמד על אופי הדין ועל היחס הראוי לעבודה זרה?

מאת
מדוע מספרים לסוטה אודות אנשים שהודו בחטאיהם, וכיצד הדבר קשור לקריטריונים שעל פיהם יש לבחור מנהיג?

מאת
כהמשך לפרקי המקדש, יחזקאל לומד שגם חלוקת הארץ תשתנה, והדבר ישקף את השינויים במעמדם של הכוהנים, הלוויים והנשיא.

מאת
זכו ישראל וחג השבועות חל בין פרשת במדבר לפרשת נשא. דרך התבוננות במסעות המתוארים בפרשות אלו, ניתן להגיע להבנה מעמיקה של קבלת התורה.

מאת
בקיץ 1982, במהלך מלחמת לבנון הראשונה, אנשי הפלנגות הנוצריות ביצעו טבח במחנות הפליטים סברה ושתילה. מה היתה תגובת הרבנים לכך?

מאת
מהו הדין במקרה של ילד להורים שאינם שומרי תורה ומצוות? האם גם במקרה ברית מילה שחלה בשבת? ומה אם ברית המילה עלולה לגרום לחילול שבת?

מאת
מהו 'הדום רגליו' של הקב"ה – הארון או בית המקדש? האם הדבר עתיד להשתנות?

עמודים