מאת
בשיעור זה נתחיל לעסוק בסוגיית התפילה אל הרמב"ם, הגדרת המצווה, מקום הכוונה וקושיות מחשבתיות סביב עניין הפניה לקב"ה.

מאת
כיצד ומדוע שולחנו של אדם מכפר עליו?
מאת
ר' עקיבא קובע שכל מלאכה שניתן לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת. נדון במשמעותה של קביעה זו במשנתנו, ובמחלוקת הנרחבת בין ר' עקיבא ור' אליעזר בעניינה.
מאת
נעמוד על אופיו הכפול של לחם הפנים: כחלק ממבנה המקדש, וכקורבן עצמאי.
מאת
שתי הלחם נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת – מדוע, והאם מותר לאפותן עם לחם חולין?

מאת
יש בתורת העולה שני מוקדים שבמבט ראשון אינם נראים קשורים זה לזה – האחד עוסק בהגבלת זמן הקטרת העולה על המזבח ללילה אחד, "עד הבקר", והשני עוסק בדרישה שתהיה אש בוערת תמיד על המזבח. האתגר הפרשני הוא אם כן להבין מה היחס בין שני מוקדים אלו. אין מדובר רק בסמיכות פרשיות או סמיכות מצוות, אלא בקישור מכוון ומהותי.

מאת
משימת חייו של האדם קבלת עול מלכות שמיים בכל רגע ורגע מחייו. קריאת שמע, על פרשיותיה והמצוות שבה, מתוות לנו את הדרך לשם. מתוכם, נזכה לקיים את דברי תלמוד תורתך באהבה.

מאת
"וַתֹּאמֶר לֵאָה בְּאָשְׁרִי כִּי אִשְּׁרוּנִי בָּנוֹת וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ אָשֵׁר". במדרש בראשית רבה נדרשים דבריה של לאה עם הולדת אשר לעניין מאפיינים של שבט אשר בעתיד. השיעור יעסוק בפרשנות והמסרים העולים מדרשה זו ומקבילותיה.

מאת
כיצד ניתן לחוש את האהבה האלוקית הזורמת אלינו בכל רגע ומה מונע מאתנו הרגשה עילאית זו? על כך תוכל לקרוא במאמר הבא.

עמודים