מאת
הצהרת התורה "כי אני ה' רופאך" מתבררת בראשי תיבותיה כצרור עצות לחולה בהסתמכו על הצהרה זו

מאת
דיון בשילוח הקן בציפור זכר לאור טעמי מצות שילוח הקן.
מאת
טעמי דין שילוח הקן וגדר חיוב המצווה.
מאת
דיון בשאלה היכן היה מונח הציץ, ובדברי הברייתא בסוגייתנו לגבי כיפה של צמר המונחת בראש הכהן הגדול.
מאת
דיון בהבדל בין 'המכריע', שהלכה כמותו, ל'הכרעה שלישית', שאינה מכרעת.
מאת
החילוק המהותי שבין תרומה ובין ראשית הגז והשלכותיו ההלכתיות.

מאת
סדרה לפסח | פרק א | ארמי אובד אבי | לכבוד חג הפסח תשע"ט אנו שמחים לצרף לכם סדרת שיעורים על ליל הסדר. בשיח המתקיים בין הרב אמנון בזק לבין ראש הישיבה הרב יעקב מדן עולות שאלות יסוד על ליל הסדר והגדת הפסח. הפרק הראשון עוסק בשאלה למה פרשת מקרא ביכורים והדרשות על פסוקים אלו הם לב ליבה של ההגדה? הרב מדן מדגיש את מימד ההודאה שבפסוקים אלו. משם מרחיב הרב מדן לצורך במסורת ובחידוש שבליל הסדר.
מאת
אחד השיעורים שהועברו בבוקר הלימוד "אשר בחר בנו" בד' בניסן תשע"ט - סוף זמן חורף

מאת
בשיעור זה נפתח את סדרת השיעורים העוסקת בברכת כהנים, תחילה נעסוק ביחס שבין הברכה במקדש ובתפילה וגדרי המצווה, ולאחר מכן נדון בהכנות הנדרשות לפני קיום הברכה.

מאת
כיצד מקיימים את מצוַת ההסבה? היכן ראוי לערוך כיום את הסדר? כיצד אפשר להפוך את סדר ליל הפסח למאורע חשוב ומשמעותי בחיי בני הבית בכלל, ובחיי הילדים בפרט?

עמודים