מאת
בשיעור זה נראה את נבואת הנחמה האחרונה של ירמיהו לפני החורבן, בפרק ל"ג.

מאת
הפרשיות העוסקות בצרעת ממוקמות בליבו של ספר ויקרא, ומוקפות בנושאים העוסקים בקדושה. מתוך נקודה זו, טוען הרב משה ליכטנשטיין שהצרעת יכולה להיות מודל לכך שנוכחות השכינה נמצאת בעולם כולו. בנוסף, קושר הרב נקודה זו למאפייניו של המצורע על פי חז"ל.

מאת
סופו הטוב של הסיפור מצייד אותנו בכלים חשובים בעבודת ה' ומגלה את רזיה הפנימיים ביותר של חסידות ברסלב.

מאת
דיון בשיטת רבי אלעאי ביחס לשותפות בראשית הגז ובתחומים נוספים.
מאת
משמעותה של דרשת "תעזוב אותם", ואופיין של מתנות עניים.
מאת
הפרשת מתנות זרוע לחיים וקיבה בעידן המודרני – בעיות ופתרונות.
מאת
האם כהנת יכולה לקבל מתנות כהונה בכלל, ופדיון הבן בפרט.

עמודים