מאת
השיעור עוסק בהגדרת המינוח 'מצוות התלויות בארץ' ובוחן את היקפו ומשמעותו ההלכתית
מאת
מהי הדרך הנכונה והמאוזנת בין הצורך להתפתחות רוחנית ולימוד התורה לבין הצורך להשגת הצרכים החומרים? השיעור יבחן את סוגיית גיל הנישואין הרצוי לפי ההלכה, וכמה מן המחירים והשיקולים שיש להביא בחשבון בנטילת החלטה זו.

מאת
במשנה נאמר שבמקדש היו שבעה כלים למדידת נוזלים, ובגמרא מבואר כי "גמרא גמירי לה". נדון במשמעות קביעה זו, ובשאלת תפקידם של שבעת הכלים.
מאת
מהלכו של הגרי"ז לחלק בין שני סוגי פסול במנחות ונסכים – פסול הנובע מאיסור חיצוני למזבח, ומום בעצם הדבר. חילוק על פי זה בין יין ומים שנתגלו.
מאת
האם הותר להביא במנחות שמן שאינו זך, או שההיתר נצרך דווקא להבאת השמן המשובח יותר? היחס שבין שמן המנורה לבין השמן שבמנחה.
מאת
ביאור גדר פסול קמח מתולע למנחות, וקמח שנעשה מחיטים מתולעות.

מאת
שליח ציבור שטעה בימות הגשמים ולא שאל גשמים, רוצה לומר: לא אמר "ותן טל ומטר" (למנהג האשכנזים) או אמר "ברכנו" ולא אמר "ברך עלינו" (למנהג הספרדים).

מאת
כיצד נמשכת ההשגחה על העולם ואיזה שינוי תודעתי היא אמורה לחולל אצל המצפה לה? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.

מאת
כאשר האדם נדרש לשקר - האם יש חשיבות לכך שהוא שומר על הגדרים הפורמאליים של אמירת האמת?

מאת
מיד לאחר פסוקי דזמרה אנו מגיעים לחלק המרכזי של תפילת שחרית המורכב מקריאת שמע וברכותיה ותפילת שמונה-עשרה. פרק זה יעסוק במצוות קריאת שמע, מקורה ותוכנה.

עמודים