מאת
כיצד מתקדש החודש ונקבעים המועדים לאחר ביטול בתי הדין? לדעת הרמב`ן, הלל הזקן, שתיקן את לוח השנה הקבוע, קידש את החודשים והמועדים לזמנינו. לדעת הרמב`ם, בני ארץ ישראל מקדשים - גם בזמנינו - את החודשים והמועדים. כיצד ייתכן הדבר? האם יש תוקף הלכתי ל`ברכת החודש` הנאמרת בשבת מברכין?

מאת
נעסוק בהלכה הקובעת שאם יהודי וגוי יאחזו שניהם ביחד בסכין אחת וישחטו – השחיטה תהיה פסולה.
מאת
נעסוק בדברי ריש לקיש בעניין אדם ששחט לשם עבודה זרה.
מאת
בעיון זה נדון במשמעותם של דין פירכוס ואיסור מסוכנת.
מאת
בעיון זה נדון ביחס שבין דין מסוכנת ודין טרפה, ומתוך כך במהות דין טרפה.

מאת
בשיעור זה נעסוק במבנה תפילת שמונה עשרה וביחס שבין הברכות. לאחר מכן נדון במקרה בו שכח או דילג על אחת מברכות תפילת שמונה עשרה. בסוף השיעור נעסוק בנוסח התפילה.

מאת
עם דברים מפי הרב ברוך גיגי, הרב יואל בן נון, הרב יעקב מדן, וחתנו הרב יואל גודיס. יהי זכרו ברוך.

מאת
השבט הדומיננטי ביותר בספר שמות הינו שבט לוי - החל ממשה ואהרן וכלה בעמידתם האיתנה במעשה העגל שבט לוי, אשר הובילה לבחירתם לשרת את ה'. מה ייחודו של שבט לוי? על כך עומד הרב מדן בשיחה זו.

מאת
עשר המכות מוכרים לנו מגרסה דינקותא, מסיפוריה של הגננת ומן ההגדה, ומפירושו של רש"י לתורה. להלן נעקוב אחר הופעתם בתוך ספרות האגדה, תוך מענה על השאלה: היכן בתוך ספרות חז"ל מצויים המדרשים שפרנסו גרסה דינקותא זו? האם הם מרוכזים בחיבור מסוים או בתקופה מסוימת, או שהם מופיעים לאורך כל ספרות חז"ל?

עמודים