מאת
כאשר האדם נדרש לשקר - האם יש חשיבות לכך שהוא שומר על הגדרים הפורמאליים של אמירת האמת?

מאת
מיד לאחר פסוקי דזמרה אנו מגיעים לחלק המרכזי של תפילת שחרית המורכב מקריאת שמע וברכותיה ותפילת שמונה-עשרה. פרק זה יעסוק במצוות קריאת שמע, מקורה ותוכנה.

מאת
האם הותר להביא במנחות שמן שאינו זך, או שההיתר נצרך דווקא להבאת השמן המשובח יותר? היחס שבין שמן המנורה לבין השמן שבמנחה.
מאת
ביאור גדר פסול קמח מתולע למנחות, וקמח שנעשה מחיטים מתולעות.
מאת
בעיון זה נדון ביחס שבין החיוב להביא ביכורים מן המובחר ובין הדין המקביל בשאר מנחות.
מאת
בעיון זה נדון בצורך להביא את העומר ואת שתי הלחם מתבואה חדשה.

מאת
מהי הדרך הנכונה והמאוזנת בין הצורך להתפתחות רוחנית ולימוד התורה לבין הצורך להשגת הצרכים החומרים? השיעור יבחן את סוגיית גיל הנישואין הרצוי לפי ההלכה, וכמה מן המחירים והשיקולים שיש להביא בחשבון בנטילת החלטה זו.

מאת
פרשת חיי שרה עוסקת בסוף עידן אברהם וחילופי הדורות. ראשיתה פותחת בקבורתה של שרה, אחריתה בקבורתו של אברהם וביניהם אנו מתוודעים ליצירת ביתו של יצחק. בהתאמה, במדרש בראשית רבה על פרשת חיי שרה עדים אנו לעיסוק נרחב בשני נושאים המתייחסים למימד הזמן בתולדותיה של האומה הישראלית: תופעת המוות ומעבר הדורות, והיחס והפערים שנוצרים ביניהם. בשיעור זה נעסוק בנושא הראשון מביניהם.

מאת
הדרישה היחידה של אברהם מאליעזר ביחס לבחירת אשתו של יצחק נוגעת למשפחתה. הרב יעקב מדן טוען שמאז ועד היום ערך המשפחה הינו אחד מן הערכים המרכזיים בחיים היהודיים.

מאת
בשיעור זה נסקור את משנתו של ריה"ל על טעם התפילה וטעם סדרה.

עמודים