מאת
מאמר זה הינו המשך של המאמר הקודם ובו הסבר ופירוט של שתי העצות של ר' נחמן איך לזכות לתפילה כזו שתתקבל בדין, וכיצד להחזיר לעולם את נקודת המרכז והייחוס החסרה לו.

מאת
בפרק זה נעסוק במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן לגבי גדר חיוב מצוות תפילה ובהשלכות המעשיות של מחלוקת זו - בתוכן, חיוב נשים בתפילה. בהמשך נעסוק במקור ייסוד התפילה.

מאת
נעסוק במחלוקת הראשונים בהבנת דברי רבי יוחנן – האם מדובר בבדיקת הסכין או בבדיקת הסימנים של הבהמה.
מאת
בעיון זה נדון באפשרות שכוונתו של אדם הכופה את חברו תיחשב ככוונתו של האדם עצמו.
מאת
בעיון זה נדון בצורך שסכין השחיטה תהיה באורך של מלוא צוואר כששוחט בהולכה אחת.

מאת
בשיעור זה נמשיך בדיון ברמב"ן סביב טעם התפילה והיותה מצווה מדרבנן.

מאת
עם המעבר אל חומש שמות, נתמקד בגלגולם של רעיונות ודרשות חכמים מן התנאים ואמוראי ארץ ישראל אל המדרש המאוחר. בפרשת שמות נעסוק בעניין מראה הסנה ובפרט בשאלה: מדוע נגלה ה' אל משה דווקא במראה הסנה?

מאת
מכתב אחד מתוך תכתובת בין הרב שביב וחנן פורת בשנת תשכ"ח טרם הקמת הישיבה. הדברים המרגשים מדברים בעד עצמם.

מאת
מתוך הדיון המרכזי בסוגיית השליחות, מזכירה הגמרא גם את דין ה'זכייה'. האם זכייה זו היא סוג מסוים של שליחות או שמא מנגנון הלכתי מקביל? על כך ועוד נראה בשיעור.

עמודים