מאת
שתי אפשרויות בהגדרת משקין – מבוסס על שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין זצ"ל, שסוכם על ידי הרב מתן גלידאי.
מאת
היחס בין דין בריה לשיעור המינימאלי של יד ושומר.
מאת
חפצים שונים יכולים לטמא או לקבל טומאה בעזרת מגע ב'יד' שלהם – דבר מה המחובר לחפץ ומסייע באחיזתו, אך איננו חלק מהחפץ עצמו. מהו מעמדה של היד עצמה?
מאת
הבנת המושגים יד ושומר

מאת
בשיעור זה נראה את ירמיהו פרק ל"ב ואת משמעות קניית השדה בענתות מחנמאל.

מאת
בשיעור זה נבחן את צדדי ואופן החיוב של מצוות יישוב ארץ ישראל ועליה לארץ.

מאת
"מעשה ממלך וקיסר" הינה מעשיה מפותלת ורבת תהפוכות שלא זכתה להרבה ביאורים. מאמר זה מנסה לבאר ולהסביר מי הן הדמויות המרכזיות בסיפור ומהי ההתמודדות המרכזית בבסיס הסיפור.

מאת
מדוע מקשרת התורה בין החיות המותרות והאסורות באכילה לבין דיני הטומאה והטהרה?

מאת
בפרק זה נעסוק בטעמה של חזרת הש"ץ ובטיבה, מידת הרלוונטיות של חזרת הש"ץ בימינו, בשאלה אם ניתן לסמוך על חזרת הש"ץ כדי לצאת לידי חובת תפילה, ובאילו נסיבות.

עמודים