מאת
נדון ביסוד איסור קצירת תבואה חדשה קודם העומר – האם הוא איסור על מעשה הקצירה, או איסור משום תוצאת התבואה האסורה? הצעה לביאור מחלוקת התלמודים ופסק הרמב"ם בנושא.
מאת
מהם גדרי הצירוף של חמשת מיני הדגן זה עם זה לעניין כלאים, מצה והפרשת חלה?
מאת
האם חיטים שנזרעו בקרקע הופכות לגידולי קרקע באופן מוחלט או רק לעניינים מסויימים?
מאת
תנאים ואמוראים בסוגייתנו עסקו במעמדו של "יום הנף" – יום ט"ז בניסן. נעיין במדרש האגדה, ונעמוד על משמעותו הרוחנית והרעיונית של "יום הנף".

מאת
מהי סמכות הורית? כיצד היא רלוונטית לימינו? ומה באמת אפשר ללמוד מגוי אשקלוני בנושא מצוות כיבוד אב ואם.

מאת
אנו מתחילים לימוד מסכת גיטין. בחדשיים הראשונים, אנו נלמד את הפרק התשיעי, פרק המגרש. למרות מיקומו בסוף המסכת, הפרק עוסק יסוד מהות הגירושין – מושג ה"כריתות" – ולכן ראינו לנכון לפתוח בלימודו ורק אחר כך לחזור לתחילת המסכת (בעצם, לפרק ב'), שעוסקת במעשה הגירושין ובחפצא של הגט.

מאת
שתי דמויות המופת של עם ישראל, אברהם ומשה, מסמלות שתי דרכים שונות בעבודת ה' - עבודה מאהבה ועבודה מיראה. לכל סוג עבודה יתרון משלו, וגדולתו של אברהם היא בכך שהאהבה הגדולה אותה עבד את ה' הייתה מיוסדת על יראה.

מאת
בשיעור זה נתחיל לראות את את גישת רבנו בחיי על תפקיד התפילה בספרו חובות הלבבות.

מאת
מדי יום ביומו אנו מברכים ברכות התורה. בשיעור זה נלמד על חשיבותן, תכנן, פרטיהם, ומי מתחייב בהם.

עמודים