מאת
בשיעור זה נעסוק בדיני ומקורות "קדושה", התפילה התפילה הנאמרת על ידי שליח הציבור והציבור בברכה השלישית של שמונה-עשרה, ו"מודים דרבנן", תפילה שהציבור אומר בזמן שהחזן אומר "מודים".

מאת
ביאור הספק בסוגייתנו בנוגע ללויים ומתנות הכהונה.
מאת
נדון בשאלה מדוע אדם שהזיק את מתנות הכהונה (קודם שנתן אותן) אינו חייב לשלם את שווין לכהן, ולמי שייכות המתנות קודם שניתנו.
מאת
דיון בדעת רבי שמעון ביחס לטומאת אוכלין באיסורי אכילה.

מאת
הספד ליקירנו רס"ל זכריה באומל הי"ד, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן. מההלוויה בהר הרצל, אור לכ"ט באדר ב' תשע"ט
מאת
שבת פרשת שלח-לך, כ"א בסיון תש"ס, גליון מספר ‎762. דברים כנים על געגועים לתלמידנו היקר, רס"ל זכריה באומל הי"ד מפי חברו הרב ביני פרידמן

מאת
בשיעור זה נסכם את דברי רס"ג, רבנו בחיי, ריה"ל ורמב"ם, ובשיעור הבא נסכם את החכמים שמהרמב"ן ועד למהר"ל.

מאת
בשיעור זה נראה את פליאת ירמיהו ותשובתו של ה' בירמיהו ל"ב.

מאת
שני נושאים בפרשות שמיני ותזריע נדרשים לעניין ארבע המלכויות המשעבדות את ישראל במדרש ויקרא רבה: מאכלות אסורות ונגע הצרעת. נעיין בדרשות, תוך חיפוש אחר מגמתם של אמוראי ארץ ישראל – מחברם של הדרשות – בחיבורם. נעיין בדרכי הדרשה וביסודות הרעיוניים העולים מכל אחת משתי הדרשות, תוך חיפוש קווי מחשבה המשותפים לשתיהן.

עמודים