מאת
במשנה נאמר שכל המנחות חייבות בפתיתה. נדון במשמעותה של חובה זו.
מאת
בסוגייתנו נאמר שכהן רשאי להקריב את קרבנותיו אף בקרבנות הבאים לכפר. נדון בהלכה זו.
מאת
ביאור דין 'אין חולקין בקדשים' – האם מדובר בדין ממוני או באיסור משום ביזוי קדשים?

מאת
בשיעור זה נתבונן בסיפורו של ר' נחמן על שני ציירי המלך, וכיצד דווקא הצייר העצלן מלמד אותנו על חופש פנימי ועל דינמיות בעבודת ה'.

מאת
הדמיון בין החטאת והאשם מובן מאליו. מאחר שמדובר בקורבנות חובה, הרי שגם בחטאת וגם באשם משולבות גם לשונות כפרה וסליחה. הראיה הברורה להבדל הקיים ביניהם הוא המקרים (מצורע ונזיר שנטמא) שיש להביא גם חטאת וגם אשם. מה אפוא ההבדל בין קורבן החטאת לקורבן האשם?
מאת
לאחר שבחנו בשיעור הקודם את מקרי האשם הנזכרים בפרשת ויקרא, נפנה כעת למקרים הנוספים המחייבים אשם ומוזכרים בפרשיות אחרות בתורה. האם גם בהם מתרחשת מעילה בקודש או גזל גבוה?

מאת
בשיעור זה נתבונן בברכות השחר אותם אנו מברכים מדי יום ונדון בטבען, זמנן וחיובן.

מאת
מדוע הקב`ה ביקש להעניק את סדום ועמורה בצורה קולקטיבית, ולא להציל את הצדיקים שבה? האם הקב`ה שופט את החברה כמכלול שלם, או כל פרט בנפרד?

עמודים