מאת
רמת האיסור של דם כבד, ודרך הכשרת כבד.
מאת
מנהגו של אדם העובר דירה וחובת ההימנעות ממחלוקת.
מאת
לפי לישנא קמא דרב חלב הכחל שלא פירש מותר באכילה עם בשר. נדון בטעמו של היתר זה.
מאת
נדון ביסוד דין חתיכה נעשית נבלה.

מאת
האם הכהן המקריב נחשב לשלוחו של הקב`ה, או לשלוחו של האדם המביא את הקרבן? הגמרא דנה בשאלה זו בשתי סוגיות, אך מסקנתה אינה אחידה. נראה, שבהליך הקרבת הקרבן - הכהן משמש כשליחו של הקב`ה, שלשמו הוא פועל, אך הכפרה נעשית דווקא כשליחו של האדם המקריב.

מאת
בשיעור זה נעסוק בפסוקים ובתפילות שנאמרות בסיומה של תפילת שמונה עשרה. לאחר מכן נדון בפסיעות שבסוף התפילה ובדיני ישיבה והליכה לפני המתפלל.

מאת
ר' נחמן באומץ מתמודד עם מחשבות כפירה סוררות שיכולות לתקוף את המאמין. יורד הוא לשורשן ומדריך את המאמין בהתמודדויותיו.

מאת
עיקר תמונת המשכן העולה מספר ויקרא היא של בית קורבנות. הרב מדן טוען כי אף באחרית הימים, לפחות בתחילת הדרך, תשוב עבודת הקורבנות, ומתוך כך מנסה להראות כיצד היא אף קשורה לחיינו.

עמודים