מאת
דין מעמיד וג'לטין.
מאת
נדון ביחס בין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב.
מאת
נדון ביחס בין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב.
מאת
האם המלח מרתיח את הבשר, או שואב ממנו את הדם?

מאת
התורה מתארת את רגע הלבשתם של אהרן ובניו את בגדי הכהונה בידיו של משה כמאורע ייצוגי ופומבי, לעיני כל ישראל. מדרש ויקרא רבה רואה רגע זה כנס במימד של המקום. בהמשך הדרשה מובאות מספר התרחשויות שבהן החזיק המועט את המרובה.

מאת
מקובל במקומות רבים בקרב תלמידים שבחודש אדר נוהגים בהיתולים מסוימים. אנו ננסה לבחון חלק מהיתולים אלו בראיה הלכתית, ונתרכז בכמה היתולים שנדמה שזוקקים בירור: 'רב פורים', גרימת נזק לרכוש כחלק מהיתול, פגיעה במורים או ברבנים כחלק מהיתול, וחיקויים של רבנים.
מאת
כידוע, מצוות קריאת מגילה נוהגת ביום ובלילה. להלן נביא מספר מקורות דרכם נוכל לדון במקור לחובת שני הקריאות ובהבדלים שקיימים ביניהם. עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע. תפילתנו, בטחוננו ותקוותנו כי זעקת "ולילה ולא דומיה לי" לא תשוב ריקם, תיענה ותישמע.
מאת
מגילת אסתר מייצגת עולם יהודי גלותי, פוליטיקה של הישרדות בתוך הסתר פנים, עולם מתבולל בחיצוניותו ויהודי בתוכו. זהו קוטב הפוך לתורה ולתנ"ך, לארץ ישראל ולירושלים, לשם ה' ולבית המקדש.

עמודים