מאת
שתי דמויות המופת של עם ישראל, אברהם ומשה, מסמלות שתי דרכים שונות בעבודת ה' - עבודה מאהבה ועבודה מיראה. לכל סוג עבודה יתרון משלו, וגדולתו של אברהם היא בכך שהאהבה הגדולה אותה עבד את ה' הייתה מיוסדת על יראה.

מאת
בשיעור זה נתחיל לראות את את גישת רבנו בחיי על תפקיד התפילה בספרו חובות הלבבות.

מאת
מדי יום ביומו אנו מברכים ברכות התורה. בשיעור זה נלמד על חשיבותן, תכנן, פרטיהם, ומי מתחייב בהם.

מאת
תנאים ואמוראים בסוגייתנו עסקו במעמדו של "יום הנף" – יום ט"ז בניסן. נעיין במדרש האגדה, ונעמוד על משמעותו הרוחנית והרעיונית של "יום הנף".
מאת
נדון במחלוקת הראשונים בביאורה של גזירת "בעלי כיסין" הנזכרת בסוגייתנו.
מאת
חקירה ביסוד מצות ספירת העומר וחיובה בזמן הזה, שיטת רבינו ירוחם לחלק בין מניית הימים למניית השבועות.

מאת
במהלך שיעור זה נעקוב אחר האופן בו עשו חכמים שימוש במזמור אחד מתוך ספר תהילים לצורך עיצוב דמותו של אברהם בדרשותיהם בתוך מדרש בראשית רבה. על ידי כך נפתח צוהר להתוודע מעט אל דרך עבודתם של חכמי המדרש.

מאת
בתורה זו ננסה להבין מדוע עשיו בוכה, וכיצד היהודי שבא בשם ה'ספציפיות' מסוגל לנצח את איש המערב המופשט.

מאת
מחלוקות בין האמוראים ובין הראשונים בנוגע להלכות שונות בדיני 'אשת יפת תואר' חושפים בפנינו גישות שונות לגבי ההתמודדות הרצויה עם יצר הרע וכיצד והאם יש לשלב התמודדות זו אל תוך ההלכה.

עמודים