מאת
בשיעור זה נסקור את המקום בהלכה של ביקורים בארץ, והיחס של מבקרים לארץ.

מאת
דיון בטעמו של האיסור לראות בכורות עבור תשלום ובגדריו.
מאת
דיון בהבדל שבין דיין מומחה ובין דיין שאינו מומחה.

מאת
האם ימי המילואים בפרקים ח'-י' ממשיכים את חטיבת הקורבנות בפרקים א'-ז' או את הציווי שניתן למשה בהר סיני (שמות כ"ט + מ')? מאחר ששאלה זו נוגעת במגמת ימי המילואים ובתכליתם, ברצוני לעסוק בה עוד לפני שניגש לניתוחם ולפרשנותם.
מאת
יש גוונים רבים וביאורים נוספים שהוצעו לאורך הדורות לצורך שבקורבנות, וסקרנו שלושה בשיעור הקודם. בשיעור זה אני מבקש להבליט נקודה מסוימת המבטאת את אחת המגמות העיקריות של עולם הקורבנות, במיוחד קורבנות הנדבה.
מאת
עם סיום לימודנו את חטיבת הקורבנות, אני מבקש לפתוח את שאלת הרקע שמלווה את השיעורים כולם: מהו תפקידם של הקורבנות? מה צורך יש בהם? בשיעור זה נבחן שלוש עמדות.

עמודים