מאת
ההתמודדות עם ייסורים היא שאלת יסוד כלל עולמית, לאומית ואישית. המדרש מתמקד בנושא הייסורים הבאים על הצדיק בהקשר של דבריו של יעקב - "וְאֵל שַׁדַּי יִתֵּן לָכֶם רַחֲמִים לִפְנֵי הָאִישׁ וְשִׁלַּח לָכֶם אֶת אֲחִיכֶם אַחֵר וְאֶת בִּנְיָמִין וַאֲנִי כַּאֲשֶׁר שָׁכֹלְתִּי שָׁכָלְתִּי".

מאת
בעיון זה נדון ביחס שבין ספק איסורא ובין ספק סכנתא.
מאת
הגמרא בסוגייתנו מזכירה את המונח "דוחקא דסכינא", המאפשר מעבר של טעם מסכין לבשר. נדון ביישומו ההלכתי של מושג זה.
מאת
רבי פנחס ורבי חנינא סבורים כי יש בכוחם להתעלות למעלה מחוקי הטבע. נבחן את משמעותה של קביעה זו, ואת מיקומה כאן – על פתחה של מסכת חולין.
מאת
רבי מאיר ורבן גמליאל גזרו על הכותים שיהיו כעובדי ע"ז ולא קיבלו את גזירתם. לאחר מכן רבי אמי ורבי אסי גזרו אותה הגזירה וכן קיבלו את גזירתם.

מאת
בשיעור זה נסיים את העיסוק ביחס שבין התלמוד והמעשה, בין פסיקה הנובעת מעיון במקורות ובין הוראה הלכתית לאור ספרי הפסיקה המקובלות. בשיעור נעיין בשתי דוגמאות מעולם השו"ת העולות הלכה למעשה גם בימינו.

מאת
שיחה שהעביר מו"ר הרא"ל זצ"ל במסיבת חנוכה תש"ן
מאת
כמנהגנו לפני חגים ומועדים הכנו עבורכם מקבץ שיעורים ומאמרים מתורת ישיבת הר עציון לחנוכה, המאפשר לכם נגישות קלה ללימוד, האזנה וצפייה באופן מרוכז ונוח.

מאת
תיאור מסתי לכאורה של שיח בין שני צדיקים בריחוק מקום, מתברר כתהליך עמוק המצוי בבסיס החשיבה והתרבות האנושית, ומזמין אותנו להתנהלות אחרת במקומות של אי הבנה וקוצר דעת. התנהלות זו מתבררת במאמר כבסיס חשיבתו של ר' נחמן ואף כבסיסה של היהדות.

מאת
בפרשת השבוע, יוסף דורש מהאחים למכור את בנימין לעבד בשל גניבתו. האם מכירה לעבדות תמורת גניבה מוכרת גם בדין היהודי? מהו אופייה של מכירה זו?

עמודים