מאת
חלום של ר' נחמן חושף רבדים עמוקים בנפשו ובנפש כולנו, ונותן לנו כלים אחרים איך להתמודד עם נפילות.

מאת
מהי סברת חכמים, הטוענים שהנודר קטן יכול להביא גדול? האם הם סוברים כך גם במחליף ממין למין?
מאת
מהו מעמד נדבת עצים על פי חכמים – האם מדובר בקדושת הגוף או בקדושת דמים בלבד? מתי יש צורך להביא שני גזירין ומתי ניתן להסתפק בגזיר אחד? האם שאלה זו תלויה במחלוקת רבי וחכמים?
מאת
מהו היחס שבין מנחת סולת ובין שאר המנחות?
מאת
מדוע ניתן להביא קרבנות עוף ובהמה בשותפות ולא ניתן לעשות כן במנחה?

מאת
בפרק זה נדון בהלכות הנוגעות להפסקות ולהפסק במהלך קריאת שמע וברכותיה.

מאת
דיון הגמרא האם 'תלמוד גדול' או 'מעשה גדול', מספק לנו הזדמנות נדירה לדיון מפורש בערכים המופיע בחז"ל ובראשונים. בשיעור זה נדון במשמעות הפשוטה של דיון זה.

מאת
את פרשיית הדודאים קורא הרב משה ליכטנשטיין על רקע גניבת הברכות והחלפת רחל בלאה, אשר נעשו ברמאות. הרב מתייחס בהרחבה למחירים שדדרך מרמה גובה, גם כאשר המטרה מוצדקת.

מאת
אחרי הדרמה הגדולה של המפגש עם עשו, התורה מתמקדת בצעדיו הראשונים של יעקב בנחלת אבותיו. מה יהיו מעשיו הראשונים בארץ? במהלך שיעור זה נתמקד בהבנת דבריהם של חכמים במדרש בראשית רבה על הפסוק "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר".

עמודים