מאת
בשיעור זה נראה את פליאת ירמיהו ותשובתו של ה' בירמיהו ל"ב.

מאת
שני נושאים בפרשות שמיני ותזריע נדרשים לעניין ארבע המלכויות המשעבדות את ישראל במדרש ויקרא רבה: מאכלות אסורות ונגע הצרעת. נעיין בדרשות, תוך חיפוש אחר מגמתם של אמוראי ארץ ישראל – מחברם של הדרשות – בחיבורם. נעיין בדרכי הדרשה וביסודות הרעיוניים העולים מכל אחת משתי הדרשות, תוך חיפוש קווי מחשבה המשותפים לשתיהן.

מאת
שבת פרשת שלח-לך, כ"א בסיון תש"ס, גליון מספר ‎762. דברים כנים על געגועים לתלמידנו היקר, רס"ל זכריה באומל הי"ד מפי חברו הרב ביני פרידמן
מאת
03 אפריל 2019 - כ"ז באדר ב' תשע"ט: דובר צה"ל מודיע כי לפני מספר דקות הודיע צוות מיוחד של צה"ל בראשות ראש אגף כוח האדם, אלוף מוטי אלמוז למשפחת באומל כי גופתו של יקירם, רב-סמל זכריה באומל הי"ד, שנעדר מאז קרב סולטן יעקב, אותרה, הובאה ארצה וזוהתה בישראל.
מאת
"דני ודוד - אנשי מסתרי הנפש היו. בפשטות ובטבעיות, כמעט בהיחבא ובהסתר חיו ויצרו. מתוככי הנפש, משורשי נשמתם, נבעה ופרצה החוצה אותה פשטות, אותה תמימות ויושר, אותה ענווה זהירה, שליוותה אותם והדריכה את צעדיהם"

מאת
דיון באיכותו הקולינארית של החלב ובסיבת איסור אכילתו.
מאת
היחס בין החוקיות שבטבע ובין הנס המשדד את מערכות הטבע.
מאת
האם קיים עכבר שנברא מן האדמה? כיצד יש להתייחס לסתירה שבין דברי המשנה בהקשר זה ובין הממצאים המדעיים המוכרים לנו?

מאת
מתוך השוואה בין שתי ההפטרות של פרשיות תזרעי מצורע, מעלה הרב יעקב מדן אפיון על דמותו של המצורע, הנגוע בתאוות בצע. עם כל זאת, ארבעת המצורעים שבהפטרת פרשת מצורע הם אלו אשר בישור א הגאולה, האם יכולים אנו לנקוט עמדה ביחס לגאולה שכזו?

מאת
המשך סיפורה של בת הקיסר בחפשה את בן המלך איננו אלא סיפורנו אנו בהתמודדנו עם הסיכון שבעצם החיים ובנסותנו למצוא קיצורי דרך. שוב ושוב מסרבת הנשמה להיעתר לקיצורי דרך אלו.

עמודים