מאת
דיון במעמדה של בהמה שנשחטה שחיטה כשרה ועדיין מפרכסת.
מאת
שתי אפשרויות בהגדרת משקין – מבוסס על שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין זצ"ל, שסוכם על ידי הרב מתן גלידאי.
מאת
היחס בין דין בריה לשיעור המינימאלי של יד ושומר.
מאת
חפצים שונים יכולים לטמא או לקבל טומאה בעזרת מגע ב'יד' שלהם – דבר מה המחובר לחפץ ומסייע באחיזתו, אך איננו חלק מהחפץ עצמו. מהו מעמדה של היד עצמה?

מאת
בשיעור זה נראה את האופן שבו התפילה במשנת רבנו בחיי היא צורך הדיוט.

מאת
בשיעור זה נעסוק בגדר ובמהות איסור החיתון בן כהן לגיורת בראי השאלה ההלכתית בנוגע לגיורת שהתגיירה בקטנותה

מאת
בשיעור זה נראה את ירמיהו פרק ל"ב ואת משמעות קניית השדה בענתות מחנמאל.

מאת
בשיעור זה נבחן את צדדי ואופן החיוב של מצוות יישוב ארץ ישראל ועליה לארץ.

מאת
"מעשה ממלך וקיסר" הינה מעשיה מפותלת ורבת תהפוכות שלא זכתה להרבה ביאורים. מאמר זה מנסה לבאר ולהסביר מי הן הדמויות המרכזיות בסיפור ומהי ההתמודדות המרכזית בבסיס הסיפור.

עמודים