מאת
בשיעור זה נראה את גישת המבי"ט לתפילה.

מאת
מכירים אנו מגרסה דינקותא שישראל במעמד הר סיני נתרפאו מכל מומיהם. מה מקורה של דרשה זו, ומה המשמעויות הטמונות בה? במהלך שיעורנו נעקוב אחר התפתחותו של רעיון זה לאורך ספרות חז"ל.

מאת
בעיון זה נדון בטעמו ומשמעותו של הכלל "כל יתר כנטול דמי".
מאת
הגמרא מספרת סיפור מדהים על ניסוי שערך רבי שמעון בן חלפתא בנמלים. נדון במקצת דברי המפרשים בנושא, ובמשמעותם לסוגיות העוסקות בענייני טריפות.
מאת
במהלך הדיון בבדיקת דרוסת חולדה, מצטטת הגמרא מחלוקת יסודית בעניין הגישה העקרונית לפסיקת ההלכה. נעיין בפירושו של בעל "מנחת יצחק" לדברי הגמרא.
מאת
נעסוק בסוגיית 'עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל' בנוגע לדיני טריפה.

מאת
אמונת החכמים איננה ערך מעורך בתרבות המודרנית. ר' נחמן עורך דיון עמוק במשמעות של ערך זה גם בימינו.

מאת
בפרק זה נדון בזמני הבוקר, הנוגעים לתפילת שחרית, ובהשלכות המעשיות של זמנים הלכתיים אלה.

עמודים