מאת
דיון במשמעות שותפותם של הכהנים בקרבנות הציבור לעניין אכילת מנחות הציבור.
מאת
מדוע נהגו רבים שלא לישון בסוכה בחג הסוכות?

מאת
מצוות ציצית היא הפרשיה החותמת את פרשת שלח. הדרשות בספרי על מצווה זו נחתמות במימרא ובסיפור המובא מפיו של רבי נתן, תנא בן הדור הרביעי שמוצאו מבבל, תלמידו של רבי עקיבא ורבו של רבי, הוא רבי יהודה הנשיא.

מאת
במסגרת השיעור האחרון נדלג על איסור טומאת אהרן ובניו ועל כתב המינוי הישיר לאהרן, ונעבור לאכילת הקורבנות על ידי הכוהנים (כהמשך תהליך ההקרבה) ולהפרת צו ה' בפעם השנייה באותו יום.
מאת
בשיעור הקודם עמדנו על כך שנדב ואביהוא לא רק הבעירו אש זרה, אלא שמו עליה קטורת - שתפקידה לכסות על התגלות ה'. מדוע ביקשו בני אהרן להסתיר את ההתגלות ומדוע מכונה קטורת זו "אש זרה"?
מאת
היום השמיני למילואים הנו אחד מן הימים החגיגיים שחווה עם ישראל במדבר. אולם בסמיכות טקסטואלית המבטאת גם את הסמיכות במרחב, פקדה את משפחת הכהונה טרגדיה נוראה. בשיעור זה נתחיל לעסוק במות שני בני אהרן הגדולים – נדב ואביהוא.
מאת
לאחר הקרבת מערכת הקורבנות הכפולה – זו של הכוהנים וזו של העם – מגיע הסיפור לרגע השיא שלו ולתכליתו – להתגלות ה' לעיני כל העם. מדוע יש צורך בשתי ברכות עוקבות ומה תפקידן?
מאת
בציווי על ימי המילואים שבספר שמות לא נזכר שבתום שבעת הימים יהיה יום מיוחד נוסף שגם בו יש להביא מערכת מסועפת של קורבנות. מדוע לא נזכר היום השמיני כבר בציווי הראשון?
מאת
בשיעור שעבר ראינו שבניגוד למזבח ולשאר כלי המשכן שלשם הקדשתם די היה במשיחה בשמן, הכוהנים הוכשרו לתפקידם גם באיל מילואים שדמו ניתן על גופם. בשיעור זה נדון בתוספת המיוחדת שהכוהנים מקבלים באמצעות איל המילואים.

עמודים