מאת
מדוע מקשרת התורה בין החיות המותרות והאסורות באכילה לבין דיני הטומאה והטהרה?

מאת
הבנת המושגים יד ושומר
מאת
דין מעמיד וג'לטין.
מאת
נדון ביחס בין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב.
מאת
נדון ביחס בין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב.
מאת
האם המלח מרתיח את הבשר, או שואב ממנו את הדם?

מאת
בפרק זה נעסוק בטעמה של חזרת הש"ץ ובטיבה, מידת הרלוונטיות של חזרת הש"ץ בימינו, בשאלה אם ניתן לסמוך על חזרת הש"ץ כדי לצאת לידי חובת תפילה, ובאילו נסיבות.

מאת
התורה מתארת את רגע הלבשתם של אהרן ובניו את בגדי הכהונה בידיו של משה כמאורע ייצוגי ופומבי, לעיני כל ישראל. מדרש ויקרא רבה רואה רגע זה כנס במימד של המקום. בהמשך הדרשה מובאות מספר התרחשויות שבהן החזיק המועט את המרובה.

מאת
מקובל במקומות רבים בקרב תלמידים שבחודש אדר נוהגים בהיתולים מסוימים. אנו ננסה לבחון חלק מהיתולים אלו בראיה הלכתית, ונתרכז בכמה היתולים שנדמה שזוקקים בירור: 'רב פורים', גרימת נזק לרכוש כחלק מהיתול, פגיעה במורים או ברבנים כחלק מהיתול, וחיקויים של רבנים.

עמודים