מאת
בשיעור זה נמשיך לעסוק בימי המילואים, נבחן את שותפות עם ישראל במתרחש בהם, וכמה זמן ארכו האירועים המתוארים בפרשה.

מאת
במהלך שיעור זה נעקוב אחר דרשותיהם של חכמים על המן לאורך ספרות המדרש, מן הספרי ועד לתנחומא, תוך שרטוט המגמות הרעיוניות העולות מדבריהם.

מאת
דיון במהותו של פסול יתום לקרבן.
מאת
נעיין בהסברו של הרש"ר הירש להבדל שבין בכור ומעשר בהמה, ומתוך כך נסביר גם את פטור הלוקח בהמות ממעשר.

מאת
בפרשת בהעלותך אנו עדים למשברים משמעותיים שעוברים על עם ישראל ומשפיעים על הנהגתו - מעבר ארון ברית ה' מחוץ למחנה מעיד על מלחמה נוספת עם עמלק שהתרחשה, המתאוננים ואיסוף הזקנים בעקבותיהם, וחטא מרים ואהרן.
מאת
כאמור, ספר במדבר מהווה המשכו של ספר שמות, ומייצג את השכינה השורה בעם ישראל. לאור זאת, ניתן להסביר את קרבנות הנשיאים, ברכת כהנים, העלאת המנורה, הבדלת הלווים, פסח מדבר והחצוצרות. כולם מייצגות את קדושת מחנה ישראל. אולם, כאשר היו מוכנים לצאת לדרך, השתבש הכל - כפי שנראה בחלק השני.

עמודים