מאת
כידוע, מצוות קריאת מגילה נוהגת ביום ובלילה. להלן נביא מספר מקורות דרכם נוכל לדון במקור לחובת שני הקריאות ובהבדלים שקיימים ביניהם. עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע. תפילתנו, בטחוננו ותקוותנו כי זעקת "ולילה ולא דומיה לי" לא תשוב ריקם, תיענה ותישמע.
מאת
מגילת אסתר מייצגת עולם יהודי גלותי, פוליטיקה של הישרדות בתוך הסתר פנים, עולם מתבולל בחיצוניותו ויהודי בתוכו. זהו קוטב הפוך לתורה ולתנ"ך, לארץ ישראל ולירושלים, לשם ה' ולבית המקדש.

מאת
רמת האיסור של דם כבד, ודרך הכשרת כבד.
מאת
מנהגו של אדם העובר דירה וחובת ההימנעות ממחלוקת.

מאת
האם הכהן המקריב נחשב לשלוחו של הקב`ה, או לשלוחו של האדם המביא את הקרבן? הגמרא דנה בשאלה זו בשתי סוגיות, אך מסקנתה אינה אחידה. נראה, שבהליך הקרבת הקרבן - הכהן משמש כשליחו של הקב`ה, שלשמו הוא פועל, אך הכפרה נעשית דווקא כשליחו של האדם המקריב.

מאת
בשיעור זה נעסוק בפסוקים ובתפילות שנאמרות בסיומה של תפילת שמונה עשרה. לאחר מכן נדון בפסיעות שבסוף התפילה ובדיני ישיבה והליכה לפני המתפלל.

מאת
ר' נחמן באומץ מתמודד עם מחשבות כפירה סוררות שיכולות לתקוף את המאמין. יורד הוא לשורשן ומדריך את המאמין בהתמודדויותיו.

עמודים