מאת
התורה אוסרת עלינו לאכול את גיד הנשה, שכן איבר זה מסמל את הנשגב מבינתו של האדם. גם שתי המצוות האחרות של הספר - ברית המילה ו`פרו ורבו` - מסמלות את המתח שבין עשייתו של האדם בעולם הזה לבין הכרתו בקב`ה הנעלה והמופלא מהגיונו.

מאת
מדוע קרבנות מתקדשים קדושת הגוף על ידי הקדשה בפה, ואילו מנחות רק על ידי קידוש הכלי? האם קדושת הגוף חיונית בכלל להקרבת המנחה?
מאת
מהו עיקר חידושו של רבי יוסי בהיתר סילוק לחם הפנים, וכיצד מתקיימת מצות התמיד? כיצד מהווה קריאת שמע שחרית וערבית קיום של 'לא ימוש', ומדוע אסר רבי ישמעאל לבן דמה בן אחותו לימוד חכמה יוונית?
מאת
בעיון זה נדון ביחס שבין הדינים השונים בסידור חלות לחם הפנים.

מאת
"ה' שפתי תפתח" פותח את התפילה בקריאה להתמסר כאישה לבעלה בריקוד סוחף. מהי תודעה זו וכיצד מתמסרים אליה? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.

מאת
בפרק זה נדון בברכות שלאחר קריאת שמע ובסמיכת גאולה לתפילה.

מאת
שנינו בגיטין פד ע"א: "ת"ר הרי זה גיטך ע"מ שתנשאי לפלוני הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא".

מאת
בשיעורנו הקודם ניתחנו את חלקו הראשון של הציווי על "תורת העולה" – זה שעסק בפינוי המזבח מידי בוקר משאריות הקורבנות שנותרו בו. חלקו השני של הציווי מתמקד בדרישה שהאש על המזבח תבער כל הזמן, כנאמר בכותרת הפרשייה כולה: "וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ".

מאת
בשיעור זה נעסוק בפיצול בין הגולים שהיו עם יהויכין ובין יושבי ירושלים שנשארו עם צדקיהו, ובביקורת של ירמיהו ויחזקאל על יושבי ירושלים.

מאת
בשיעור זה נתחיל לעסוק בסוגיית התפילה אל הרמב"ם, הגדרת המצווה, מקום הכוונה וקושיות מחשבתיות סביב עניין הפניה לקב"ה.

עמודים