אנו מקדישים את השיעורים לעילוי נשמתו של רך הנולד, עמיעד ישראל בן שירה ועמיחי איש-רן הי"ד. ומאחלים רפואה שלמה לכל הנפגעים בתוך חולי ישראל.

חדש

שעורי השבוע