מתפללים לרפואתם של: אפרים צבי משה בן שולמית צביה, איתי יעקב בן צפורה, נחום אלימלך רפאל בן זהבה רבקה ונועם עליזה בת זהבה רבקה, בתוך שאר חולי ישראל

חדש

שעורי השבוע