מתפללים לרפואתם של: אפרים צבי משה בן שולמית צביה ואיתי יעקב בן צפורה

חדש

שעורי השבוע