לרפואתם השלמה של נחום אלימלך רפאל בן זהבה רבקה, נעם עליזה בת זהבה רבקה, איתן בן חנה, דביר חיים בן שירה אסתר. לעילוי נשמתה של רינה בת איתן הי"ד.

חדש

מאת
הרב אהרן ליכטנשטיין
שיחות שונות, מתורתו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

שעורי השבוע