איפיונה ומקורה של קדושת ראש חודש

  • הרב ברוך גיגי

download