בעיית הרע ב' - תיאור הבעיה והאופי של יישוביה

  • הרב עזרא ביק

download