דאורייתא או דרבנן

  • הרב יוסף צבי רימון

download