הגישה הנהנתית וקבלת הדין

  • הרב יעקב מדן

download