"זאת תורת האשם" על תיקון המעשים ותיקון האדם במשנתו של הרב ליכטנשטיין

  • הרב יאיר קאהן

המאמר הופיע בגליון צהר מ' תשע"ו