חלק ג פרק יב שלושת סוגי הרועה בעולם

  • הרב הלל רחמני

download