כרפס זה - על שום מה

  • הרב יאיר קאהן
בשיעור שהתקיים בבוקר הלימוד "אשר בחר בנו"- ביום הבחירות תשע"ט העביר הרב יאיר קאהן שיעור בעניין הכרפס וסיבתו דרך פיוטו של רבי יוסף בר שמואל טוב עלם לשבת הגדול ושאר ראשונים שדנו בפיוטו.