מעמד עד אחד וצירוף שני עדים

  • הרב אהרן ליכטנשטיין

download