פרשת בהעלותך שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בהעלותך

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/behal1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behal2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behal3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behal4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק ח' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   ארבע שאלות שונות שואל פרשננו, התוכל למנותם ולהסבירם?

2.   מהי תשובתו על השימוש בלשון: "בהעלותך".

3.   במה תשובה זו מסבירה גם קושיות נוספות?

4.   פרשננו קובע כי המצוה היא,בסדר הנחתן" מנין לו זאת ולמה זה חשוב?

5.   למה היה צריך לכן "לחזור ולצאת"?

6.   מה עשוי היה אהרון לחשוב ועל מה "הקפיד" ואיך משה בציוויו הסדיר את הענין?

 

ב. רבינו בחיי.

פרק י' פסוק לג':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי שמעורר פרשננו כאן?

2.   איך הוא מתאר את צורת המסע ולמה זה חשוב?

3.   מה דרשו רז"ל ומה הביאם לכך?

4.   האם לתאריכים יש חשיבות מעבר לסדר הכרונולוגי?

5.   במה פירוש זה מסייע להבנת הענין כולו?

 

ג. הכתב והקבלה.

פרק י' פסוק לג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי ואיך רש"י עונה על כך?

2.   איך פרשננו מבאר את המלה: "לתור"?

3.   למה לא יפרש מלשון תיירות או חיפוש שהוא השימוש הרגיל בשורש זה?

 

ד. כלי יקר.

פרק י' פסוק לג':

 

שאלות

 

1.   מהו הוקשי האפשרי בפסוק המאפשר את פירוש דרשת רז"ל?

2.   ממה הם יראו ואיך זה משתקף בפסוקים?

3.   מה ענין "שלושת הימים" מוסיף לכאן?

4.   מה מוסיף ומסביר הקטע השני - דבר אחר?

5.   מה עושה הקב"ה כאן ומהי תגובתם?

 

ה.   ספרי עם פירוש המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק י' פסוק לו':

 

שאלות

 

1.   מה פירוש נסיעה באלפים וחניה ברבבות, איך זה מסתדר בפועל ומה הרעיון בכך?

2.   מה אמר להם משה ומה היתה טענתם על כך?

3.   מה היתה תשובת משה לטענה זו?

4.   מה משמעות לכך שהשכינה שורה רק על רבבות?

5.   פרשננו בביאורו מסביר את המושגים מנוחה ושובה, מה מתבאר על ידי כך?

6.   מה הן מטרות נהנסיעה והחניה לדבריו?

 

ו. מלאכת מחשבת.

פרק יא' פסוק י':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי שלו בפסוק?

2.   פרשננו מסביר את תופעת הכעס והשפעתו על האדם, למה זה נחוץ כאן?

3.   בהמשך פרשננו קובע כמובן שאין זו מידת הקב"ה - אם כן למה כתוב כך בכל זאת?

4.   מהו הסיפור על הפילוסוף היווני עם עבדו ואיך הוא שייך לכאן?

5.   איך לפי זה הוא מסביר את הפסוק המצוטט מתהילים?

6.   מה ההבדל בין הקב"ה למשה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************