פרשת בלק שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בלק

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/balak1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/balak2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/balak3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/balak4.gif

 

פרשת בלק

 

א. מלאכת מחשבת.

פרק כב' פסוקים ב'-ד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מעלה תשע שאלות שונות ומגוונות, התוכל להסבירן אחת לאחת?

2.   היש מכנה משותף לכולן ומהו?

3.   תשובתו עוסקת בתיאור "הסיפור" בצורה אחרת, מקורית, התוכל לספר את תשובתו ובכך להשיב על קושיותיו?

4.   פרשננו עונה תוך כדי תשובותיו על הסיבה לפנית בלק לנשק הקללה דוקא, התוכל להסביר?

5.   תשובתו האחרונה בסוף הקטע עוסקת לכאורה בענין פעוט, מהו ואיך הוא מסבירו ע"י דוגמא דוקא מציטוט ביחסי הקב"ה ומשה?

6.   התוכל להסביר מה הרעיון המרכזי - אם יש בכלל כזה - בפירושו כאן?

 

ב. רש"ר הירש.

פרק כב' פסוקים כ', כא:

 

1.   מהו הקושי בפסוק כ' שפרשננו מנסה להתמודד אתו?

2.   למה בלעם בכל זאת הלך?

3.   היכן היתה טעותו של בלעם?

4.   האם - אחרי הכל - האמין בקב"ה ואיך?

5.   התוכל לשער מה היתה מטרת הקב"ה בכל הענין הזה לאור הנאמר לעיל?

 

ג. אור החיים.

פרק כב' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מוצא קושי סגנוני ועליו הוא בונה את פירושו, האם זה אכן קושי או רק יתד להתלות עליה?

2.   פרשננו משיב שהלך לרצונו אל נותן שלושה נימוקים שונים לכך, התוכל למנותם ולהסבירם?

3.   התוכל למצוא הדרגתיות בנימוקים אלה?

4.   לענין הליכת הנערים מצטרף פרשננו לדעת חז"ל, לומד מכאן, מה?

5.   אין הוא מסתפק בכך אלא מחפש תשובה לקושי אחר, מהו?

6.   מהי תשובתו לקושי זה שוב עפ"י מאמר בגמרא ברכות?

7.   למה הסבר זה חשוב לו?

 

ד. מדרשי תורה.

פרק כב' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   מה היתה שאלתו של הכומר אל הרב?

2.   מה בדיוק היתה תשובתו של החכם?

3.   התוכל לשער כי מעבר לבירור פירוש פסוק היתה כאן גם כוונה נסתרת ומהי?

 

ה.   ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כג' פסוקים יב', יג', כ':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שעשוי להתעורר בפסוק יב' עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   איך מוסבר כאן השימוש בלשון: "הלא"?

3.   פרשננו מסביר ענין ראיה חלקית לעומת ראיה כוללת, מהי דיתו על כך?

4.   למה לא מדובר כאן ב"עין הרע" לדעת פרשננו?

5.   איך שייך לכאן: "תפסת מרובה - לא תפסת"?

6.   איך פרשננו מסביר את האות ויו במלה "יברך" ומה זה מסביר?

7.   מאיזה פירוש מוטעה הוא רוצה למונענו?

 

 

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.